Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Współpraca


Zespół Szkół Specjalnych nr 3 współpracuje z:
  1. Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Prokocimek”.
  2. Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym.
  3. Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.