Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
04.01 – 17.01.2021 r. Ferie zimowe
01.04 – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych