Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Publikacje nauczycieli


Praca szuka człowieka - czyli barometr zawodów - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara.


Literatura psychologiczna dla rodziców - Anna Złomańczuk sporządziła listę lektur dotyczących zagadnień psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców wraz z opisem każdej wybranej pozycji literackiej oraz z zaznaczeniem jakich problemów dotyczy i dla kogo szczególnie jest polecana.Dołączony jest także wykaz ciekawych stron internetowych o podobnej tematyce. Lista została przekazana pozostałym nauczycielom z zespołu, którzy mogą wykorzystać ją w celu pedagogizacji rodziców.


Plan pracy zajęć pozalekcyjnych promujących Ruch według metody Weroniki Sherborne - opracowanie mgr Monika Bawół, mgr Katarzyna Ziętara.


"Metoda Dennisona: Gimnastyka Mózgu" - opracowanie mgr Monika Bawół, mgr Katarzyna Ziętara.

Twórca gier - zawód przyszłości - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara wraz z nauczycielami zespołu zajęć pozalekcyjnych.

Współczesne zmiany na rynku pracy i ich wpływ na proces diagnostyczny - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara


Wydarzenia w doradztwie zawodowym dla Małopolski w roku szkolnym 2019/2020 - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara


„Mamo, Tato wybrałem zawód” Analiza wybórów uczniów ZSS nr 3 w Krakowie - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara


Prezentacja przedstawiająca nazwy ulic Krakowa nawiązujące bezpośrednio lub pośrednio do szeroko pojętej astronomii - Prezentacja była wykorzystana jako wstęp do konkursu organizowanego przez zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Mniejszości narodowe i etniczne Małopolski jako krainy historyczno - geograficznej - opracowanie mgr Tomasz Zbigniew Adamek


„Kim będę?” - Mój przyszły zawód. Wybory uczniów ZSS nr 3 w USD w Krakowie - opracowanie mgr Katarzyna Ziętara


Innowacja „Przyjazne badanie”

Innowacja pedagogiczna „Przyjazne badanie” została wprowadzona w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone przez nauczycielki Annę Złomańczuk i Ewę Król. Innowacja realizowana jest na poszczególnych oddziałach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założeniem projektu jest przybliżenie małemu pacjentowi przebiegu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dzieci zapoznają się z wyglądem urządzeń, przygotowaniem do badania i jego dokładnym przebiegiem. Wykorzystując prezentację multimedialną, model tomografu oraz możliwość zobaczenia w rzeczywistości, jak wygląda miejsce, gdzie jest przeprowadzane badanie, mali pacjenci przezwyciężają lęk związany z samym badaniem. Innowacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, stanowi ciekawą formę zajęć pozalekcyjnych. Uczestnicy zajęć chętnie przystępują do wszelkich zadań. Uczą się, doskonalą swoje umiejętności poprzez obserwację i działanie.Wpływ przewlekłych chorób neurologicznych u dzieci na wybór przyszłego zawodu - wyniki wstępne

Publikacja Katarzyny Ziętary została zamieszczona w Przeglądzie Lekarskim w numerze 2016/73/9 str. 637 - 640.