Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Kontakt


Zespół Szkół Specjalnych nr 3
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

tel: (12) 333-94-99, 660-574-375

e-mail: zssnr3@interia.plDeklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.zssnr3krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkól Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2012 r.

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020 r.

Strona internetowa www.zssnr3krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSS nr 3 w Krakowie,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSS nr 3 w Krakowie.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • mapa strony,
  • wyróżnienie odnośników.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Elżbieta Barańska, e-mail: ebaranska@szkola.usdk.pl, telefon: 12 333-94-99 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie są pomieszczenia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przy ul. Wielicka 265.