Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Patron szkoły


W roku szkolnym 2011/2012 nasza Szkoła wystąpiła do Urzędu Miasta o akceptację kandydatury Aliny Fedorowicz na patronkę Szkoły Podstawowej Nr 108, wchodzącej w skład ZSS Nr 3. To osoba mocno związana z naszą placówką, którą organizowała w 1966 roku, tuż po otwarciu Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Prokocimiu. Była też jej pierwszym dyrektorem, stworzyła od podstaw zespół nauczycieli i pedagogów, który do dzisiaj kontynuuje zaszczepione przez nią wartości.

Alina Fedorowicz urodziła się w Warszawie 18 stycznia 1912 roku. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie objawił się też jej talent poetycki, a wiersze młodej poetki recytowano na licznych imprezach, spotkaniach towarzyskich, a także na antenie Polskiego Radia. Niestety, wybuch wojny uniemożliwił Alinie ukończenie studiów.

Jeszcze w 1939 roku zaangażowała się w pracę w PCK, a w lutym 1940 wstąpiła do ZWZ-AK i do końca wojny działała w konspiracji. Jako jedna z pierwszych dowiedziała się o losach polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, wśród których był jej mąż. Ukończyła szkolenie sanitarne, po którym - wraz z kierowaną przez siebie drużyną – udzielała pomocy medycznej na polu bitwy, wyprowadzała rannych w bezpieczniejsze miejsca, umieszczała ich w zakonspirowanych kwaterach, punktach sanitarnych i szpitalach. Za swą postawę została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Po zakończeniu wojny oddział partyzancki Aliny nie ujawnił się i nie oddał broni z powodu grożących represji. W listopadzie 1944 roku została aresztowana przez NKWD i po okrutnych przesłuchaniach zwolniona. Nadal działała w konspiracji antysowieckiej i współredagowała czasopismo ,,Reduta”. Ujawniła się w 1947, zamieszkała wówczas w Polanicy Zdroju, gdzie pomagała ukrywającym się akowcom.

W 1950 r. zapisała się na uzupełniające studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Grzegorzewską. Po uzyskaniu dyplomu uczyła w sanatoryjnej szkole w Polanicy Zdroju. Zorganizowała tam także amatorski zespół teatralny. Kolejnym etapem na drodze zawodowej Aliny Fedorowicz był Kraków. Tutaj podjęła wymarzoną pracę z dziećmi, najpierw w szpitalu Akademii Medycznej, potem w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie, gdzie zorganizowała szkołę. W l966 r. została skierowana przez władze oświatowe do nowo otwartego Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu, tam również zajęła się organizacją przedszkola i szkoły.

W Instytucie Pediatrii pracowała do przejścia na emeryturę w 1974. Została zapamiętana jako osoba pełna ciepła, życzliwości i ogromnego zaangażowania w sprawy dzieci, którymi się opiekowała. Zmarła 8 grudnia 2002 roku w Krakowie, gdzie została pochowana na cmentarzu Rakowickim. Jej postać i wojenne losy posłużyły reżyserowi Jackowi Sawickiemu za kanwę kilku filmów telewizyjnych.

10 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Aliny Fedorowicz naszej Szkole.