Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Grono pedagogiczne


Dyrekcja szkoły


Dyrektor
mgr Alicja Szmuc – Jaskot
Wicedyrektor
mgr Jadwiga Smolan

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021


Religia
mgr Marta Babik
mgr Małgorzata Nowak
Język polski
mgr Małgorzata Boczar – Błądzińska
mgr Agata Byrska
mgr Anna Pyrek
Język angielski
mgr Agnieszka Dziubalska
mgr Maria Gałęziowska
mgr Anna Katarzyńska
mgr Barbara Walerowska
Język niemiecki
mgr Anna Wieleba
Muzyka
mgr Maria Kowalska
Plastyka
mgr Agata Byrska
mgr Maria Kowalska
Historia
mgr Urszula Kitlińska - Noga
mgr Maria Kowalska
Wiedza o społeczeństwie
mgr Zbigniew Tomasz Adamek
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Pyrek
Przyroda
mgr Monika Gieroń
mgr Renata Kulpińska – Fijoł
Geografia
mgr Zbigniew Tomasz Adamek
Biologia
mgr Monika Gieroń
mgr Renata Kulpińska – Fijoł
Chemia
mgr Monika Gieroń
Fizyka
mgr Kinga Nicewicz
mgr Wioletta Ogłoza
Matematyka
mgr Halina Mazgaj
mgr Kinga Nicewicz
mgr Wioletta Ogłoza
mgr Jadwiga Smolan
Informatyka
mgr Kinga Nicewicz
Technika
mgr Agata Byrska
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Dziubalska
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Bieńkowska – Buczek
mgr Beata Cymerkiewicz
mgr Monika Kalinowska
mgr Anna Katarzyńska
Nauczyciele przedszkola
mgr Joanna Daniel
mgr Jadwiga Kordas
mgr Beata Kwiatkowska
mgr Bożena Marczak
mgr Bożena Polak
mgr Czesława Tylka
mgr Anna Złomańczuk
Wychowawcy
mgr Monika Bawół
mgr Ewa Król
mgr Małgorzata Krupiczka
mgr Anna Kuś
mgr Dorota Mądry
mgr Klaudia Osińska
mgr Beata Płużek
mgr Ewa Pomorska – Kroczka
mgr Katarzyna Przęczek
mgr Urszula Put
mgr Beata Raźny
mgr Jadwiga Rusinek
mgr Alicja Szmuc - Jaskot
mgr Agata Śmietana
mgr Katarzyna Ziętara
Nauczyciel bibliotekarz
mgr Grażyna Korbanek

Sekretariat szkoły


Sekretarz szkoły
mgr Elżbieta Barańska
Referent
Aneta Śliwa