Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Koło TPD w USD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Koło „Prokocimek”przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
prokocimek@gmail.com, tel. 604 953 941Koło „Prokocimek” zostało utworzone z potrzeby serca przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie dnia 6 lutego 2013 roku. Działamy w ramach struktur organizacyjnych Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Jesteśmy organizacją non-profit. Członkami koła są nauczyciele przedszkola, wychowawcy, dydaktycy uczący w szkole podstawowej i liceum, dyrekcja szkoły, a także osoby aktywnie wspierające nasze działania – rodzice pacjentów, nasi znajomi, rodziny i przyjaciele.
Przedstawicielami Zarządu Koła TPD „Prokocimek” są nauczyciele ZSS nr 3:

  • Przewodnicząca: Ewa Pomorska-Kroczka,
  • Sekretarz: Klaudia Osińska,
  • Skarbnik: Maria Gałęziowska,
  • Członek zarządu: Barbara Walerowska,
  • Członek zarządu: Zbigniew Tomasz Adamek.


Celem naszej działalności jest rozwijanie różnorodnych form pomocy materialno-rzeczowej dla najbardziej potrzebujących dzieci-pacjentów, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej. Praca w szkole szpitalnej na co dzień ukazuje nam cierpienie, ból, lęk i biedę naszych podopiecznych i ich rodzin, wobec których nie możemy pozostać obojętni.

Do realizacji naszych celów angażujemy własne siły i środki pochodzące ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat na konto Koła, darów od sponsorów oraz ze sprzedaży prac wykonanych przez dzieci podczas kiermaszów świątecznych.

Wszelkie uzyskane środki finansowe i rzeczowe przeznaczamy głównie na paczki „Małe Radości” zawierające artykuły higieniczne, spożywcze, odzież, artykuły szkolne, zabawki i książki, które wręczamy najbardziej potrzebującym pacjentom. Na przestrzeni minionych 7-u lat Koło TPD „Prokocimek” podarowało ogromną ilość tychże paczek hospitalizowanym dzieciom i ich rodzinom. Pieniądze pozyskane od sponsorów oraz darczyńców zostają przeznaczane przez nas na doposażanie sal zabaw i nauki, poradni specjalistycznych oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

Zarząd Koła TPD „Prokocimek” co roku organizuje spotkania wigilijne dla podopiecznych szpitala i ich bliskich. Imprezy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarówno dzieci jak i rodzice są ogromnie szczęśliwi i wzruszeni, że mogą mieć choć małą namiastkę rodzinnych świąt.

Prosimy, pomóż nam zaspokoić potrzeby naszych najbardziej potrzebujących podopiecznych. Dowolną cegiełkę można wpłacić na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pod numerem: 82 1240 4533 1111 0010 5008 7979. Jeśli możesz, wesprzyj naszą działalność i przekaż nam również swój 1% podatku: KRS 0000188923 z dopiskiem Koło TPD „Prokocimek” w Krakowie.


P OMAGAMY POTRZEBUJĄCYM
R OZDAJEMY PACZKI MAŁE RADOŚCI
O PIEKUJEMY SIĘ RODZINAMI
K OCHAMY SWOJĄ PRACĘ
O RGANIZUJEMY KIERMASZE ŚWIĄTECZNE
C ZEKAMY NA TWOJE WSPARCIE
I NTERESUJEMY SIĘ KAŻDYM DZIECKIEM
M YŚLIMY O PODOPIECZNYCH
E NERGICZNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI
K ONIECZNIE DOŁĄCZ DO NAS !Powrót do strony głównej