Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 108


10 czerwca 2013 r. w sali obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczystość nadania imienia Aliny Fedorowicz naszej Szkole. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider. Zaszczycili nas swoją obecnością:
Katarzyna Matusik-Lipiec – posłanka na Sejm RP,
Józef Lassota – poseł na Sejm RP,
Jerzy Fedorowicz – poseł na Sejm RP,
Paweł Stańczyk – sekretarz Miasta Krakowa,
Jerzy Fedorowicz – radny Miasta Krakowa z rodziną,
dr hab. med. Maciej Kowalczyk – dyrektor USD,
prof. dr hab. Janina Wyczesany,
Wanda Brześcińska – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie,
Dariusz Domajewski – kierownik referatu do spraw organizacji pracy szkół,
Roman Ficek – prezes TPD,
ksiądz pułkownik Henryk Polak.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele:
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich,
Małopolskiej Rady Kombatanckiej,
Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski,
służby zdrowia USD,
NSZZ Solidarność,
zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych i sanatoryjnych.

Wśród gości byli również uczniowie, rodzice i przyjaciele Szkoły, emerytowani i czynni pracownicy.

Podczas uroczystości dyrektor Anna Wesołowska została uhonorowana odznaką Honoris Gratia, a z rąk prezesa TPD otrzymała odznakę Przyjaciel Dziecka.