Zespół Szkół Specjalnych nr 3
w Krakowie

Szkoła szpitalna

Działamy już ponad 50 lat. W tym czasie zmieniali się nasi podopieczni, rozwijała się medycyna, zmieniały sposoby leczenia, ale cele szkoły szpitalnej pozostały takie same. To pomoc hospitalizowanym dzieciom w przezwyciężaniu trudności, które stały się ich udziałem w okresie choroby.

Realizujemy ją obejmując opieką dzieci w Przedszkolu Specjalnym nr 16, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 im. Aliny Fedorowicz oraz XXXIX Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym.

Jak każda szkoła uczymy, wychowujemy, klasyfikujemy, organizujemy egzaminy, wydajemy świadectwa, jednak metody i formy pracy dostosowujemy do potrzeb uczniów-pacjentów. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i wychowawcze w systemie indywidualnym i grupowym z uwzględnieniem aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka i specyfiki schorzenia. Nasze działania są skoordynowane z procesem leczenia i stanowią jego wsparcie.

Najważniejszymi celami, które chcemy uzyskać są: podtrzymanie aktywności intelektualnej i emocjonalnej ucznia, stymulowanie rozwoju, przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałej izolacji od środowiska rówieśniczego, przygotowanie do readaptacji w szkole macierzystej. Kierując się nimi podejmujemy szereg działań sprzyjających utrzymaniu przez dziecko pozytywnego obrazu siebie, rozwijaniu kompetencji społecznych i łagodzeniu stresu związanego z pobytem w szpitalu. Służą temu zajęcia z arteterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, organizacja wewnątrzszkolnych imprez, kreatywne zajęcia czytelnicze z Bajkowozem czyli biblioteką na kółkach, liczne konkursy oraz kukiełkowy teatrzyk tworzony pod kierunkiem wychowawców.

Stanowimy zespół profesjonalistów, którzy działając dla dobra ucznia wciąż podnoszą kompetencje zawodowe i poszukują nowych rozwiązań. Tworzymy szkołę przyjazną, wspierającą, dającą poczucie akceptacji i podmiotowości. Dzieci ją lubią.

Skip to content